REZERWACJA  


REGULAMIN


korzystania z pokoi gościnnych „Willa Marie” Niniejszy regulamin powstał w trosce o Państwa spokój i bezpieczny pobyt. Z góry dziękuję za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu.

1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o 11:00 dnia następnego.
2. Opłatę za wynajem pokoju/pokoi należy uregulować z góry.
3. Gość może uiścić należną za pobyt opłatę w następujący sposób:
• gotówką
• przelewem dokonanym przed przyjazdem /dokument przelewu należy okazać w dniu
przyjazdu/.

4. Życzenie przedłużenia poza okres trwania pierwotnej rezerwacji Gość powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
5. Goście podlegają obowiązkowi meldunkowemu na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
6. Osoby odwiedzające naszego Gościa mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00-22.00 .
7. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
8. Gość może dokonać wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu +48 184715242 lub przez Internet www.krynicanarty.pl po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia.
9. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie nie mniejszej niż 30% całości
świadczenia w terminie do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. Pozostałą część należności za pobyt należy uregulować z góry (przelew dokonany przed przyjazdem)lub gotówka przy dokonywaniu zameldowania. Złożona rezerwacja wraz z opłatami za wynajem pokoju przepada w przypadku rezygnacji z planowanego pobytu.
10. Rezerwacja może być potwierdzona fakturą zaliczkową przesłaną na podany adres lub odebrana przy świadczeniu w recepcji, dlatego w momencie rezerwacji prosimy o podanie pełnych danych niezbędnych do wystawienia tego dokumentu.
11. Po dokonaniu czynności meldunkowych, Gość po wejściu do wynajętego przez siebie pokoju winien sprawdzić czy wyposażenie jest zgodne z wywieszonym wykazem oraz czy nie występują żadne uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia różnic, zaistniały stan należy niezwłocznie zgłosić w recepcji, unikając w ten sposób obciążeń za ewentualne braki w wyposażeniu pokoju. Nie zgłoszenie braków lub uszkodzeń spowoduje obciążenie za zaistniałe braki i szkody osoby wynajmującej pokój.
12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.
13. Zachowanie gości i osób ich odwiedzających nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel pokoi może odmówić dalszego świadczenia usług osobie , która narusza te zasadę.
14. Sprzęt sportowy typu: narty, deska snowboardowa, buty narciarskie, buty snowboardowe, kije, rowery itp. przechowywany jest w wyznaczonym odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
15. Zapewniam warunki pełnego i bezpiecznego wypoczynku, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
16. Na życzenie gości sprzątam pokoje.
17. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich co umożliwi niezwłoczną reakcję.
18. Na życzenie gości świadczone są nieodpłatnie następujące usługi:
• Udzielanie informacji związanych z pobytem.
• Budzenie o wyznaczonej godzinie.
• Przechowywanie bagażu gości wypoczywających w moich pokojach.

19. Na życzenie gości udostępniana jest deska i żelazko do prasowania.
20. Zakazuje się używania w pokojach jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią
elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń a mogących stanowić zagrożenie pożarowe z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek do baterii, suszarek do włosów, przenośnych komputerów (laptopów).
20. W pokojach gościnnych obowiązuje zakaz palenia.
21. Przed opuszczeniem pokoju lub ułożeniem się do snu prosimy Gości o:
• zamknięcie kranów instalacji wodociągowej w łazience,
• zamknięcie okna lub unieruchomienie w taki sposób aby zapobiec wybiciu szyby podczas wiatru lub burzy,
• wyłączenie urządzeń elektrycznych (oświetlenie, telewizor).

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju gościnnym będą odesłane na jego koszt pod adres wskazany w karcie meldunkowej. 23. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.
24. Pokoje Gościnne ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez
osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu
Cywilnego, które powstały z winy pracowników Pokoi Gościnnych.
25.Gość powinien zawiadomić właściciela pokoi gościnnych o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin korzystania z pokoi gościnnych w „Willa Marie”.
Copyright © 2012 Willa Marie